Науката зад красотата

В дермалните филъри от продуктовата линия Revanesse се използва уникална формула и патентована омрежваща технология Thixofix. Тази технология позволява лесното инжектиран на гел с висок вискозитет през игла с фин отвор, без това да доведе до разграждане на модифицираните частици ХК. След инжектиране на гела, той възвръща вискозното си състояние и оставя меко и нежно усещане за кожата.

За постигане на устойчивост и дълготрайност на ХК в кожата, ХК трябва да премине през свързващ процес, наречен Омрежване, тъй като немодифицирана ХК би се разградила доста бързо в тялото. Омрежващият процес на Prollenium е разработен така че да повиши в максимална степен ефективността на омрежени вериги ХК в гела. Това се постига като броят на връзките между различните полимерни вериги ХК се увеличава от една страна, а неефективните „висящи“ връзки, както и слабо ефективните връзки между части от една и съща верига, от друга страна, са сведени до минимум. Резултатът е устойчив гел с минимално количество BDDE – омрежващ агент, което води до по-малко усложнения след инжектиране, напр. оток.

Гелът е балансиран така, че да бъде напълно съвместим с течността в кожата – нито вкарва, нито освобождава вода. Така рискът от препълване или необходимостта от корекция на обема са сведени до минимум. Докато филърът се разгражда бавно във времето, омрежването отслабва и по този начин частиците гел бавно се разрастват, което пък частично компенсира загубата на обем на дермалния филър. Така нивото на корекцията се запазва за по-дълго време.

Характеристика на гела

Хомогенност

Съчетаването на патентована омрежваща технология Thixofix на Prollenium и технологията на смилане водят до създаването на най-хомогенният гел ХК, наличен на пазара на дермалните филъри. Благодарение на уникалната технология на смилане, частиците в Revanesse са по-малки и еднородни в сравнение с конкурентни продукти, а крайният резултат е лесен за инжектиране и моделиране гел. Тези свойства позволяват също така постепенното и предвидимо разграждане на гела с гаранция за естествени и дълготрайни резултати.

Сравнение на съотношението между страните

Съотношението между страните е мярка за сферичността на частицата. Ако дължината на частицата е равна на ширината (т.е. тя е сферична), тогава съотношението на страните е равно на единица.

Еднородност

Сферичните и еднородни частици в ХК гела са по-гладки и съответно по-лесни за инжектиране, гарантирайки естествени резултати. Продуктите на Revanesse съдържат възможно най- еднородните частици, благодарение на които се постига оптимално интегриране в кожата.

Juvederm® е регистрирана търговска марка на Allergan Inc. Restylane® е регистрирана търговска марка на Galderma Inc.

 

BD Hylok™ Стъклена спринцовка за Хилауронова киселина

BD Hylok™ е стабилна система за съхранение и поставяне на дермални филъри, която дава предимство за успех, както на лекарите, така и за потребителите, БЛАГОДАРЕНИЕ на безопасната и стабилна свързаност между компонените.